• facebook
  • twitter
  • rss

Studánka

Večer jdou dva kamarádi z divadla. Na ulici dojdou velmi přitažlivou dívku, krásně oblečenou.
Jeden se otočí k druhému a řekne "Za noc s ní bych byl ochoten dát 50 dolarů".
K jejich překvapení dívka poznámku zaslechne a řekne: "Tak to beru".
Muž ji doprovodí domů a stráví s ní noc.
Ráno jí dá 25 dolarů. Ona žádá zbytek a vyhrožuje, že to dá k soudu. On se jí vysměje: "To jsem zvědav jak to u soudu podáš".

Příští den opravdu dostane obsílku k soudu (je vidět, že to není u nás). Spěchá za svým advokátem a podrobně mu vše vypoví. Advokát mu řekne: "Soud by se asi přiklonil na její stranu, ale bude zajímavé jak to předloží.
Po obvyklých procedurách dívčin advokát osloví soudce: "Vaše ctihodnosti, moje mandantka vlastní malou nemovitost, zahrádku obklopenou hustými křovinami. Domluvila se s odpůrcem, že mu pozemek na pevně stanovenou dobu pronajme za 50 dolarů. odpůrce zahrádku využíval v souladu s dohodnutým účelem, ale poté zaplatil mé mandantce pouze 25 dolarů. Nájemné nebylo nepřiměřené, neboť omezilo mou mandantku ve využívání vlastnického práva k nemovitosti. Proto žádáme, aby soud rozhodl, že odpůrce je povinen zbývající částku doplatit."
Na odpůrcova advokáta to učinilo dojem a pobavilo ho to. Proto změnil připravenou obhajobu: "Vaše ctihodnosti, můj klient připouští, že žalobkyně vlastní krásnou nemovitost, že si ji pronajal a že mu z této dohody vyplynulo potěšení. Můj mandant však na pozemku objevil studánku, obložil ji vlastními kulatými kameny, zasunul do ní hadici a instaloval pumpu. To vše z vlastní iniciativy. Žádáme, aby soud uznal, že zmíněná vylepšení vyrovnávají část dohodnutého nájemného a rozhodl ve prospěch odpůrce."
Advokát dívky vznesl námitku: "Vaše ctihodnosti, moje klientka uznává, že odpůrce na pozemku skutečně nalezl studánku a provedl uvedená vylepšení. Kdyby však o existenci studánky předem nevěděl, pozemek by si jistě nepronajal. Kromě toho po ukončení pronájmu odpůrce odnesl své kameny, vytáhl hadici a odnesl si pumpu. Toto vybavení táhl křovinami a navíc otvor do studánky nechal větší, než byl původně, tím jej učinil snadno přístupný dětem. Doufáme proto, že soud rozhodne v náš prospěch."
A rozsudek byl jasný.

23.10.2007

Hodnocení: 158 Kladné hodnocení/Záporné hodnocení 74
Zobrazeno: 3827x