• facebook
  • twitter
  • rss

Transgenderismus

Chování založené na nesouladu mezi fyzickým pohlavím a vnitřní pohlavní identifikací. Pod transgenderismus spadají transsexualita, transvestismus i crossdressing. Trasgenderální filosofie se snaží odlišit chápání pohlaví jako genetického základu od pohlaví duševního (pohlavní identifikace) a prosazuje práva člověka na volbu (sebeurčení a prožití) duševního pohlaví bez ohledu na genetické pohlaví.