• facebook
  • twitter
  • rss

Svalová erotika

Forma sexuální orientace, která vychází z dětského stadia radosti z pohybu a z činnosti svalů. Začíná se rozvíjet v raném kojeneckém věku a vede od prvních pohybů ke koitálním pohybům dospělých. Sport je tedy erotickou činností, protože přináší potěšení z činností svalů.