• facebook
  • twitter
  • rss

Sexuální zneužívání, Pohlavní zneužívání

Je nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či chování. Zahrnuje nevhodné pohlavní dotýkání (osahávání), pohlavní styk či vydírání. Zneužívající osobou může být jak člověk blízký, tak i zcela naznámý. Pohlavní zneužívání se dělí na dotykové a bezdotykové. V obou případech u dítěte poškozena osobnost (později může mít problémy s vytvářením partnerských vztahů), u prvního je možné i fyzické poškození.