• facebook
  • twitter
  • rss

Sadismus

Sexuální úchylka. Jedinec vyžaduje při sexuálním aktu mučení, týrání či ponižování jiné osoby, aby dosáhl kýženého vzrušení. Někdy je to kombinováno se sadismem - sadomasochismus.