• facebook
  • twitter
  • rss

Ribonukleová kyselina

Je kyselina přenášející a využívající dědičné informace uložené v DNA. Účastní se transkripce (přepis vlastní informace z DNA na RNA) i k translace (překladu této přepsané informace do určité bílkoviny).