• facebook
  • twitter
  • rss

Promiskuita, Promiskuitní

Časté střídání sexuálních partnerů, bývá projevem hypersexuality, občas provází i některé duševní choroby. Společností bývá hodnocena různě a i její četnost je v různých etnikách či společenských vrstvách odlišná. Bývá spojena se zvýšeným rizikem pohlavních nemocí i AIDS.