• facebook
  • twitter
  • rss

Natalita, Porodnost

Průměrný počet narozených za určité období. Často se uvádí jako procentuální podíl novorozenců k celkovému počtu jedinců, či jako počet narozených dětí na 1000 jedinců.

Opak natality je mortalita (úmrtnost).