• facebook
  • twitter
  • rss

Močopohlavní, Urogenitální

Orgány močového a pohlavního ústrojí jsou blízko a mají podobný vývoj. Některé nemoci, jako vývojové vady, záněty či nádory, mohou postihovat současně oba systémy. (např. kapavka).