• facebook
  • twitter
  • rss

Mikromery

Jsou to menší blastomery na povrchu lidského zárodku (dávají vznik trofoblastu).