• facebook
  • twitter
  • rss

Manželství, Sňatek

Životní a sexuální společenství muže a ženy nebo více mužů s jednou ženou nebo s více ženami (polygamie). Monogamní manželství je zvláštní formou polygamního manželství. V dnešní západní společnosti vzniká vyjádřením vůle uzavřít manželství jako státem chráněný společenský svazek na základě rodinného práva.