• facebook
  • twitter
  • rss

Levonorgestrel uvolňující nitroděložní systém, LNG-IUS, Mirena

Systém je založen na pozvolném uvolňování hormonů levonorgestrelu z nitroděložního tělíska. U nás je dostupné tělísko Mirena z kterého se denně se uvolní 20 µg levonorgestrelu, který je podobný hormonu žlutého tělíska a neovlivňuje hladiny přirozených hormonů. Minimální množství uvolněného hormonu tak působí přímo v děloze a do krevního oběhu proniká jen minimálně. Mirena může v těle účinně působit pět let.