• facebook
  • twitter
  • rss

HIV (Human immunodeficiency virus)

Virus lidské imunodeficience způsobující chorobu AIDS. Rozlišijeme dva druhy HIV (1 a 2). HIV je schopen dlouhodobě přežívat v napadených buňkách, zejména v podskupině bílých krvinek podílejících se na obranyschopnosti (CD 4 lymfocytech), jejichž porušená funkce a postupný zánik narušují imunitu, dále např. i v nervových buňkách. Přenáší se pohlavním stykem, krví a je i možnost přenosu z matky na plod. Nebezpečí možnosti přenosu je zejm. v období od nákazy ke vzniku prokazatelných protilátek, během kterého ještě nelze nákazu prokázat.