• facebook
  • twitter
  • rss

Gerontofilie

Sexuální úchylka. Takto orientovaný jedinec vyhladává partnera o několik desítek let staršího a se zjevnými známkami stáří.