• facebook
  • twitter
  • rss

Extrakoitální

Nekoitální, tj. probíhající mimo koitus, jako extrakoitální sexuální aktivita (petting), extrakoitální pohlavní styk (felace, cunnilinctus aj.).