• facebook
  • twitter
  • rss

Erotografomanie

Sexuální úchylka. Erotografoman dosahuje vzrušení psaním dopisů s erotickým obsahem (obvykle při tom masturbuje) neznámým ženským objektům. Uspokojuje ho pak představa, jak dotyčná žena čte tento dopis a co přitom prožívá. Tyto dopisy mívají obscénní (příp. i sadistický) charakter.