• facebook
  • twitter
  • rss

Elektřin komplex

Náklonnost dívek k otci (analogie k Oidipovu komplexu), často s nevraživostí vůči matce, někdy také náklonnost ke starším mužům.