• facebook
  • twitter
  • rss

Doporučení k předpisu kontracepce

Soubor doporučení (Doporučení k předpisu kombinované orální, gestaenní, nitroděložní, postkoitální kontracepce) vypracovaných skupinou českých odborníků a postupně schvalovaných výborem České gynekologické a porodnické společnosti a publikovaných v České gynekologii.