• facebook
  • twitter
  • rss

Abortus (přerušení)

Artificialis

Uměle vyvolaný potrat. U plodu staršího než 28 dní jde o umělé přerušení těhotenství.

Cervicalis

Potrat, při kterém uvázne plod v cervikálním kanálu dělohy, doprovází ho silné krvácení do děložní dutiny.

Completus

Dokonaný odchod plodu

Febrilis

Odchod plodu, provázený horečkou, obvykle v důsledku sepse a po neodborném přerušení těhotenství.

Habitualis

Opakovaný potrat. Bývá symptomem všeobecného onemocnění, např. syfilidy nebo tuberkulózy nebo onemocněním sliznice.

Immaturus

Potrat mezi 13. a 28. týdnem těhotenství

Imminens

Hrozící potrat. Často lze včasným ošetřením odvrátit.

Incipierns

Potrat, který začíná probíhat (a již nelze zastavit).

Incompletus

Potrat, při kterém nebyl plod zcela vypuzen. Dodatečně se provádí kyretáž.

Putridus

Hnisavý potrat. Většinou bývá výsledkem pokusu o potrat.

Septicus

Potrat provázený otravou krve, většinou při použití nesterilních nástrojů při pokusu o potrat.

Spontaneus

Samovolný potrat, způsobený onemocněním nebo vadnou stavbou těla.