• facebook
 • twitter
 • rss

Podmínky SMS soutěže

 • Soutěže na internetu s daným pořadím výhry pomocí SMS zpráv (dále jen "soutěž") probíhají na území České republiky a jsou provozovány na stránkách polohy.cz. Službu provozuje Jan Vozobule, Milánská 459, 10900 Praha. IČO: 86820478. (dále jen "provozovatel").
 • Zúčastnit této soutěže se může každý občan starší 18 let, který odešle textovou zprávu prostřednictvím mobilního telefonu z České republiky (dále jen "účastník"). Z účasti je vyloučen provozovatel a osoby provozovateli blízké.
 • Cena sms je vždy určena u každé soutěže a je uvedena včetně DPH.
 • Výherci jsou určováni automatickým pořadím tak, jak je provozovatel obdržel, neměnným po celou dobu trvání soutěže. Výhercem ceny je vždy každý x-tý v pořadí zaslaných SMS zpráv, jak je uvedeno na webových stránkách polohy.cz, u každé jednotlivé soutěže. Pořadí SMS zpráv přijatých provozovatelem je jednoznačně určeno na základě data a času příchodu SMS zprávy do systému provozovatele.
 • Výherci budou provozovatelem kontaktováni telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv na mobilní telefon, ze kterého výherní SMS zpráva přišla. Ke kontaktu dojde nejpozději do 7 pracovních dnů od zjištění výherce. Pokud se provozovateli nepodaří spojit se s výhercem do 15-ti pracovních dnů od zjištění výherce, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch provozovatele.
 • Předání výhry výherci je realizováno buď zasláním přepravní službou (Česká pošta) nebo po domluvě osobním předáním. Cena bude výherci předána nejpozději do 20-ti pracovních dnů od úspěšného kontaktování výherce.
 • Odesláním SMS vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito všeobecnými podmínkami soutěže.
 • Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů nebo jiných komunikačních zařízení, poštovních služeb ani jiných osob a neručí za ztrátu, poškození, nebo nedoručení výher, po osobním převzetí výhercem či při doručování přepravní službou. Pořadatel neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů. Výherci mohou své příp. nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat pouze přímo u osob uvedených v záručních podmínkách a provozovatel za vady vyhraných produktů, služeb nenese žádnou odpovědnost.
 • Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, které vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné a že provozovatel soutěže má právo na manipulaci s nimi v rámci služby (polohy.cz)
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže s podmínkou včasného uveřejnění změny na své internetové prezentaci (polohy.cz), tak aby nebyly ohroženy zájmy již přihlášených účastníků.
 • Provozovatel ručí za to, že vyhraná cena bude odpovídat té ceně, která je zobrazena na stránkách (polohy.cz), která bude výherci v případě výhry, předána. Pouze v případě nedostupnosti výhry, má provozovatel právo nahradit ji obdobnou nebo lepší výhrou po dohodě s výhercem.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo změny počtu SMS potřebných k dosažení výhry a to po ukončení aktuálního herního cyklu.
 • V případě získání výhry, souhlasí soutěžící s tím, že předá provozovateli soutěže své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu) pro účely vypořádání výher a případné oznámení výherců na webových stránkách pořadatele v rozsahu jméno, část příjmení, město bydliště a část telefonního čísla.
 • Pořadatel není zodpovědný za funkčnost provozovatele platební SMS Axima s.r.o. (dále jako "Axima")