• facebook
  • twitter
  • rss

Polohy těla a polohy duše

Tělesná a duševní stránka lidské sexuality spolu stále svádějí zdánlivě nesmiřitelný boj. Ideální by ovšem bylo, kdyby obě tyto součásti projevů pohlavního pudu byly v harmonickém souladu, kdyby se duše s tělem nehádala. Bohužel tomu tak velmi často nebývá a nebojím se říci, že vlastně veškeré problémy, které nám naše sexualita přináší, vyplývají z toho, že začne být buď jedna nebo druhá stránka sexuality neúměrně přeceňována.

Nedávno jsem četl v jednom filozofickém traktátu, že je velmi nezdravé zabývat se různými polohami u pohlavního styku, protože při tomto lidském počínání by mělo daleko více než na poloze těl náležet na poloze duší. Troufám si s tímto názorem nesouhlasit a tvrdím, že obě tyto polohy mají naprosto stejnou důležitost.

Absolutní zdůrazňování polohy duší vede k takzvané "láskové" ideologii sexuality, jejíž zastánci prohlašují, že vše, co je konáno z lásky je automaticky dobré a mravné. Jakékoliv pojednání o tělesném doprovodu tohoto ušlechtilého citu tedy zavání jeho degradací na málem zvířecí úroveň. V tom tkví také podstata velmi často se vyskytujících přísných odsouzení erotických materiálů a pornografie.

Bohužel také klientela sexuologických poraden je velmi často zaplněna právě těmito vyznavači horoucí lásky, kteří najednou stojí zcela bezbranní před sexuologickými problémy svého tělesného spojení. Dvojice, která je v úplném zajetí nejušlechtilejších citů, všichni ti naši Romeové a Julie, najednou stojí před sebou s prázdnýma rukama a nevědí "jak na to". Nemají nejmenší tušení o důležitosti milostné předehry, o antikoncepci, o technice sexuálního styku a možnosti různých poloh při souloži. Není tedy divu, že bývají často obětmi různých sexuálních nehod, nedaří se jim první pohlavní styk nebo se ocitnou ve vážném nebezpečí nežádoucího těhotenství.

Na druhé straně pak stojí zase opačný extrém, konzumní pojetí lidské sexuality bez citové vazby, cool-sex zaměřený jenom na tělesný požitek. Jistě mi dáte za pravdu, že i tento směr vede do slepé uličky, že sexualitu degraduje a odlidšťuje. Odpůrci erotických materiálů a zapřisáhlí bojovníci proti obrázkové pornografii často tvrdí, že právě tyto tiskoviny vedou k tomuto ponížení pohlavního styku. Nikde však není psáno, proč by si právě zamilovaní nemohli společně listovat touto knihou a přispět tak nemalou měrou ke kultivaci svých tělesných kontaktů. Jejich duševní lásku to v žádném případě nemůže oslabit, spíše naopak.

Přiznejme tedy lidské sexualitě duši i tělu rovná práva. Přivede nás to k jednoznačnému závěru, že poloha duší i těl by měla být stejně důležitá a hlavně oběma partnerům co nejvíce vyhovující.

6.3.2002
Autor: MuDr. Radim Uzel
Hodnocení: 108 Kladné hodnocení/Záporné hodnocení 59
Zobrazeno: 6148x

Co si o tom myslíte?

Jméno: Email pro odpověď: (Nebude zobrazen)

Napište svůj dotaz, nebo komentář:
Používejte diakritiku, nepoužívejte HTML tagy. Vulgární a příspěvky nesouvisející budou odstraněny.