• facebook
 • twitter
 • rss

Nejerotičtější české slovo

Hotam ... ... je patrně nejerotičtější české slovo. Jeho slovní druh je neurčitý - podle kontextu se pohybuje od podstatného jména až po sloveso, jak můžete jistě posoudit v níže uvedených ukázkách jeho použití.

Hotam je tzv. erotizující lingvistická konstanta - to znamená, že samo o sobě je to slovo takřka bezvýznamové, leč vložením do libovolné věty zvyšuje její QL (quocient libidum) od 0,3 až po celou 1! Odborníci i lidé s dobře vyvinutým jazykovým citem dokáží dobře odhadnout, v jakých větách a na jakých místech hotamu používat - tak, aby QLh(v,n) [QL hotamu ve větě v na pozici n] byl pokud možno maximální. Laicky použitý hotam dosahuje zpravidla QL pouze nejvýše do 0,5, což není nejlepší výsledek a mnohdy působí jen neuměle a kostrbatě. Zvažujte proto dobře jeho použití a dbejte na to, abyste dosahovali QL co nejblíže maximální hodnoty 1.

Pozor! Odborně použitý hotam působí vkusně, nenásilně a jeho QL přitom dopadá s drtivou silou - při neodborném zacházení může naopak způsobit prudký nárůst animálních asociací, což rapidně snižuje QL sdělení! Vulgárně užitý hotam dokonce sníží QL až do záporných hodnot a vzroste tedy QA [quocient antipatii], neboť QA = - QL, což může mít i tragické následky.

Pozn.: Redundance hotamů snižuje jejich užitnou hodnotu, užívejte jich tudíž s mírou - jeden správně užitý, silný hotam má několikanásobně silnější účinnost (a vyšší QL) než více špatně a často použitých hotamů...

Ukázky použití hotamu ve společenské konverzaci:

Pozn.: V psaném projevu se někdy tento výraz uvádí odděleně, jako "ho tam" - vyslovuje se však vždy vcelku: "hotam".

Jako větná vsuvka:

 • Pozdrav ti ho tam pánbůh! - Dejž ti ho tam pánbůh!
 • Rád bych ti ho tam něco řekl...
 • Jste velmi laskav, ale nechci ho tam.
 • Nevíte, kolikátého ho tam je dnes?
 • Omluvte mne, musím si ho tam odskočit.
 • Smím ho tam prosit?
 • Račte ho tam dále!
 • Chtěl bych vám ho tam za všechno poděkovat.

Nahrazení ukazovacího zájmena "to":

 • Velmi by mne ho tam potěšilo.
 • Rád ho tam pro vás udělám.
 • Mohu ho tam tak nechat?
 • Viděla jste ho tam někdy?
 • Kolik ho tam stojí? - Stojí ho tam celkem málo.

Nahrazení částice "se":

 • Dobré jitro! Jakpak ho tam máš?
 • Jak ho tam dneska cítíš? - Děkuji, cítím ho tam velmi příjemně.
 • Musíte ho tam více snažit.
 • Dovolte, abych vám ho tam představil.
 • Kdy ho tam zase vrátíš?
 • Zhluboka ho tam nadýchněte.

Místo libovolného podstatného jména:

 • Kolik je ho tam?
 • Nemáš ho tam? - Ano, mám ho tam.
 • Potřebuji ho tam.
 • Nezapomeň si ho tam!

Nevhodné je použití hotam jako slovesa:

 • Já bych ho tam...

Mnohá další použití již ponechám na vás. Jak vidíte, je toto slovo velmi univerzální a použitelné v každé situaci. Užívejte je rádi, často, ale vždy s mírou a rozmyslem.

Mějte hotam krásně.

16.3.2002

Hodnocení: 144 Kladné hodnocení/Záporné hodnocení 106
Zobrazeno: 13646x

Co si o tom myslíte?

Jméno: Email pro odpověď: (Nebude zobrazen)

Napište svůj dotaz, nebo komentář:
Používejte diakritiku, nepoužívejte HTML tagy. Vulgární a příspěvky nesouvisející budou odstraněny.